SVB Terugbetalen

SVB Terugbetalen

SVB Terugbetalen

jun 29, 2020 Tips by Redactie

Moet u een bedrag aan de SVB terugbetalen omdat u deze te veel ontvangen hebt van de SVB? Hiertegen kunt u in bezwaar. Zo’n beslissing van de SVB is niet altijd rechtmatig genomen. De reden waarom u de SVB moet terugbetalen is omdat u te veel uitkering of pensioen ontvangen hebt of omdat deze onrechtmatig aan u verstrekt is. Soms komt zo’n terugvorderingsbesluit samen met een boetebesluit, omdat u de inlichtingenplicht geschonden hebt of niet nagekomen bent. De SVB houdt rekening met uw persoonlijke situatie bij het opleggen van een boete. Echter, gedurende de bezwaarprocedure zult u het bedrag moeten terugbetalen. Het besluit blijft namelijk geldig totdat de SVB een ander besluit genomen heeft. U kunt het bedrag betalen of verrekenen. Dit kan in termijnen of eenmalig voldaan worden. Als de SVB uw bezwaarschrift gegrond verklaart, krijgt u het onverschuldigd betaalde bedrag terug van de SVB.

Bezwaar tekenen

Als u het niet eens bent met het terugvorderingsbesluit en/of boetebesluit van de SVB, dan kunt u binnen (meestal) 6 weken een bezwaarschrift sturen naar de SVB. Houd de termijn goed in de gaten, want als u te laat uw bezwaarschrift indient, wordt deze niet meer behandeld en zult u het genoemde bedrag in het besluit aan de SVB moeten terugbetalen. Zorg voor een duidelijke onderbouwing in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met het terugvorderingsbesluit en/of boetebesluit van de SVB. Heeft u bewijsstukken? Stuur deze mee, dit kan in uw voordeel werken.

Een hoorzitting is niet verplicht, maar de SVB kan u wel uitnodigen als zij dit nodig acht. Uw bezwaarschrift wordt doorgenomen en deze kunt u toelichten. U mag vragen stellen aan de SVB en de SVB mag vragen stellen aan u. Het is verstandig om voor de hoorzitting uw dossier op te vragen, zodat u hiervan op de hoogte bent.

U kunt in beroep bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de SVB. Hoe u dit moet doen, staat in de brief van de beslissing op bezwaar.

Advocatenkantoor